Inici

Els continguts del CV Tríptic pel curs 2006/07 es centren en tres temes:

  • Disseny de pàgines web.
  • Ús del Dreamweaver pera crear una web.
  • Manipulació d'imatges digitals.

Després d'una breu introducció teòrica en cada un d'aquests temes caldrà posar-los en pràctica
tot realitzant un dels tres projectes. Els projectes que obtinguin una major puntuació segons el barem establert formaran part de la web de l'escola.

Els projectes es realitzaran en grups de 5 o 6 persones.

L'eina de coordinació de cada projectes serà una pàgina d'aquesta web. Dins d'aquesta pàgina que haureu
de crear hi ha d'haver:

  • Descripció del projecte. De quina manera el voleu desenvolupar.
  • Membres del grup
  • Feines realitzades / Pendents
  • Bitàcola. En aquesta bitàcola cada dia hi haureu de posar la feina que heu realitzat i la que caldrà que continueu el dia següent. Cal que sigui un reflex del progrés del vostre treball en el projecte.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.