Projectes

El CV s'estructura al voltant de tres projectes. Les descripcions d'aquests projectes són indicatives de la feina a realitzar, però no detallen com s'han de realitzar i deixen prou llibertat a la imaginació de cada grup.

Els projectes són:

  • Crear una Revista.
  • Crear un recull de fotografies dels espais Espais.
  • Crear una pàgina per explicar els Serveis de l'escola.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.